Vytlačiť

produkt "VZDELÁVANIE"

   Pripravili sme systém priebežného vzdelávania, ktorá svojím celoslovenským i regionálnym zásahom, aktuálnosťou a rozsahom umožní sústavné vzdelávanie všetkých funkcionárov a zamestnancov samospráv, ako aj ďalších záujemcov o samosprávu. Zameraním sa na regióny chceme flexibilnejšie uplatňovať legislatívne zmeny, riešiť aktuálne problémy, resp. prípadové štúdie z praxe a to cyklickou a priebežnou formou. Cieľom je oslovenie starostov a odborných zamestnancov obcí a miest, pre ktorých je vzdialenosť a časová náročnosť viacdňových školení prekážkou vo vzdelávacom procese. Ide o klasifikovaný systém vzdelávania v súlade  s potrebami a požiadavkami doby.

   Realizáciou tohto systému vzdelávania dôjde k prepojeniu stanovenia základných kvalifikačných predpokladov pre výkon funkcie v samospráve s priebežným vzdelávaním k aktuálnym témam. Prichádzame s vysoko špecializovaným spôsobom vzdelávania vedeným špecialistami na samosprávu, ktorí sa v tejto odbornej oblasti pohybujú minimálne 20 rokov a podieľajú sa nielen na praktickej a poradenskej činnosti,  ale pôsobia i v teoretickej oblasti. Rovnako tak je výhodou kvalita lektorského zboru  a spôsob vedenia konzultácií – tým sa realizujú vzdelávacie aktivity na vysokej úrovni. 

   Regionálny komunálny servis pozostáva z : 

  • Informačná časť – prehľady a upozornenia
  • Konzultačná časť – otázky a odpovede
  • Praktická časť – riešenie konkrétnych káuz a problémov

   Vzdelávanie je rozdelené do týchto častí:

  • Konzultácie ku konkrétnym témam
  • Všeobecné konzultácie – výmenný komunálny servis
  • Konzultácie rozdelené do ucelených blokov (cyklov)
  • Individuálne konzultácie po dohode v dohodnutom čase

   V cene sú zahrnuté všetky náklady spoločnosti na konzultácie, základné občerstvenie (čaj alebo káva, minerálna voda) a pracovné materiály. Spoločnosť SOTAC si v prípade nepredvídaných okolností vyhradzuje právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny.