KLIENTSKÉ CENTRUM SAMOSPRÁV

   Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice – na základe opakovaných požiadavok obcí a miest o poskytovanie komplexného internetového servera k problematike miestnej samosprávy na území Slovenska – pripravuje a postupne pristúpi k sprevádzkovaniu rozsiahleho množstva aktuálnych informácií (podaní, odporúčaní, vzorov, upozornení a pod.) na svojej webovej stránke. Tento elektronický súbor registrovaných informácií je určený na každodenné používanie (využívanie) a taktiež všetkým tým, ktorí potrebujú mať okamžitý „on–line“ prístup k aktuálnym samosprávnym informáciám, potrebným vzorom, upozorneniam, legislatívnym zmenám a pod. 

   Systém "Komunálneho poradenského internetového centra samospráv Slovenska("KPC") - zabezpečuje aktuálnosť a súlad s právnym poriadkom prostredníctvom odborného aparátu poradcov a konzultantov - poskytuje všetky dôležité informácie a údaje pre miestne samosprávy a ostatných záujemcov prostredníctvom elektronického prístupu s možnosťou ich aktívneho využívania a prenášania do jednotlivých počítačových súborov v rámci chodu obce, a tiež praktického používania. 

   "Klientské centrum samospráv - Registrované informácie" predstavuje ucelený súbor najširších informácií, všetkých potrebných odporúčaní a usmernení pre obce a mestá na Slovensku. Obsahuje užitočné vzory podaní, rozhodnutí a normatívnych predpisov, ktoré sú použiteľné v praktickej činnosti a tiež všetky dôležité prehľady a upozornenia. Široký záber je venovaný výmennému komunálnemu servisu (rozhodnutiam súdov, daňových orgánov a ústredných orgánov, komunálnej judikatúre.....)

   Systém je komplexný a je vybudovaný na základe:

  1. zaregistrovania sa u našej obchodnej spoločnosti
  2. úhrady poplatkov tak, ako je to štandardné aj u ostatných informačných serverov na Slovensku i v zahraničí (vstupný jednorázový registračný poplatok a ročný paušálny poplatok za prístup do jednotlivých častí systému)
  3. pridelenia jedinečného registračného čísla.