logo

Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice počas svojho vývoja išla vlastnou  cestou  – a to bez ohľadu na okolitý komerčný charakter -  ktorú plne vyjadruje logo „SCIENTIA ATQUE USU“ – „znalosti a skúsenosti“. Po celú dobu sme sa riadili a riadime mottom, ktoré sa stalo súčasťou loga. 

V logu je synergicky spojená nosná myšlienka a vízia spoločnosti.  Na  jednej strane pracovať na sebe a na strane druhej získané výsledky etablovať na trhu a touto cestou sa pokúšať o zlepšenie života spoločnosti (najmä na úrovni obcí a miest – lokálnej úrovni).

Prepojenie otvorenej knihy s výrazovým heslom „znalosti a skúsenosti“ znamená kontinuitu „vedenia a chcenia“. Neustále sa vzdelávať a prinášať nové prvky a nové produkty, resp. produkty vlastné s vlastnou originálnou formou a vlastnými metódami – to je to, čo nás vedie neustále dopredu.