Bonusový / zľavový systém

Bonusový program je závislý od konkrétneho typu poskytovaných tovarov alebo služieb a môže sa meniť v závislosti od obchodnej politiky spoločnosti SOTAC, s.r.o., Košice. Predávajúci si vyhradzuje právo neposkytnúť zľavu, ak nie je možné hodnoverne preukázať príslušnosť osoby uplatňujúcej zľavu týmto dokladom k zákazníkovi, ktorému je uvedená zľava poskytovaná. 

Minimálnymi štandardami sú však dolu uvedené pravidlá poskytovania zliav a výhod pre klientov:

1./ Registrovaní klienti
Registrovaným klientom sú poskytované významné zľavy (rabat) na realizované odbery jednotlivých produktov a aktivít spoločnosti SOTAC, s.r.o., Košice a to až do výšky 25 %.

2./ Publikácie (knihy a monografie) a CD 
Na vybrané publikácie ponúkané prostredníctvom tejto stránky sa vzťahuje 10% zľava z predajnej ceny. 
Ďalšie množstevné zľavy budú započítané na základe celkovej ceny jednorázového nákupu podľa tejto schémy:

 Celková suma objednávky Množstevná zľava
 do 600 € 0 %
 od 600 do 1.800 € 5 %
 od 1.800 do 3.500 € 10 %
 od 3.500 do 6.000 € 15 %
 nad 6.000 € 20 %

 3./  Bonusová karta

Spoločnosť vydáva bonusovú kartu od roku 2014, kde budú zohľadnené špecifické a selektívne výhody pre  stálych a verných  klientov. Podmienky sú uvedené priamo na bonusovej karte.