ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE

PDFTlačiťEmail
Cena
144,00 €
Popis

1. Preddavkový útvar obce

1.1. Preddavkový útvar obce – podnikanie 

1.1.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva

1.1.2. Doplnenie Štatútu obce

1.1.3. Menovací dekrét vedúceho 

1.2. Preddavkový útvar obce – školstvo 

1.2.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva

1.2.2. Doplnenie Štatútu obce   

2. Rozpočtová organizácia obce

2.1. Zriadenie rozpočtovej organizácie obce 

2.1.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva

2.1.2. Zriaďovateľská listina

2.1.3. Štatút rozpočtovej organizácie

2.1.4. Organizačný poriadok rozpočtovej organizácie

2.1.5. Menovací dekrét vedúceho (riaditeľa) 

2.2. Zrušenie rozpočtovej organizácie obce 

2.2.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva

2.2.2. Príloha uznesenia obecného zastupiteľstva

2.2.3. Oznámenie Štatistickému úradu SR

2.2.4. Výpoveď zamestnávateľa

2.3. Rozpočtová organizácia obce – školstvo

2.3.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva

2.3.2. Žiadosť obce o zaradenie školy do siete

2.3.3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – po rozhodnutí ministerstva školstva o zaradení školy do siete

2.3.4. Zriaďovacia listina

2.3.5. Štatút rozpočtovej organizácie

2.3.6. Organizačný poriadok rozpočtovej organizácie

2.3.7. Vyhlásenie výberového konania

2.3.8. Návrh rady školy

2.3.9. Menovací dekrét vedúceho (riaditeľa školy)

2.3.10. Pracovná zmluva s riaditeľom školy

2.3.11. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy s učiteľom vymenovaným za riaditeľa 

3. Príspevková organizácia obce

3.1. Zriadenie príspevkovej organizácie obce 

3.1.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva

3.1.2. Zriaďovateľská listina

3.1.3. Štatút príspevkovej organizácie

3.1.4. Organizačný poriadok príspevkovej organizácie

3.1.5. Menovací dekrét vedúceho (riaditeľa)

3.1.6. Zmluva o zámene správy

3.2. Zrušenie príspevkovej organizácie obce 

3.2.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva

3.2.2. Ohlásenie ukončenia podnikania živnostenskému úradu

3.2.3. Oznámenie daňovému úradu

3.2.4. Oznámenie Štatistickému úradu SR

3.2.5. Výpoveď zamestnávateľa  

3.3. Príspevková organizácia obce – školstvo 

3.3.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva

3.3.2. Žiadosť obce o zaradenie školy do siete

3.3.3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – po rozhodnutí ministerstva školstva o zaradení školy do siete

3.3.4. Zriaďovacia listina

3.3.5. Štatút 

3.3.6. Organizačný poriadok 

3.3.7. Vyhlásenie výberového konania

3.3.8. Návrh rady školy

3.3.9. Menovací dekrét vedúceho (riaditeľa školy)

3.3.10. Pracovná zmluva s riaditeľom školy

3.3.11. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy s učiteľom vymenovaným za riaditeľa 

3.4. Príspevková organizácia obce – školstvo – zlúčenie 

3.4.1. Uznesenie obecného zastupiteľstva

3.4.2. Poverenie dočasným riadením