Kalendár obce

 Január  Február Marec   Apríl Máj  Jún
           
Júl   August  September  Október November  December

U p o z o r n e n i e :  

Na stránke uverejnené informácie slúžia  na informatívne účely – pre potreby efektívnej správy vecí verejných v podmienkach Slovenskej republiky. Zabezpečuje sa nimi tzv. preventívny servis v oblasti komunálneho práva.

Na uverejnený súbor informácií  – a to na ich súborné vydanie ale aj na ich zaradenie do iného súboru, prípadne ich šírenie  sa vťahuje režim autorského práva a jeho ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.